عملکرد خواب چیست؟ بررسی نقش خواب

چرا ما میخوابیم؟ کارکرد و نقش خواب در زندگی ما چیست؟ عملکرد خواب بزرگترین راز بیولوژیک بشر باقی مانده است.چند نظریه مطرح شده در مورد عملکرد خواب وجود دارد اما هیچ کدام به اندازه کافی رضایت بخش نیست: نقش های زیر برای خواب پیشنهاد شده است: حفظ سلامتی بدن و مغز و بازسازی آسیب های وارد …

عملکرد خواب چیست؟ بررسی نقش خواب ادامه »