درمان کم خونی در نوزادان

اگر نوزاد شما به کم خونی مبتلا باشد، به این معناست که خون نوزاد نسبت به حالت دارای تعداد گلبول های قرمز کمتری است. گلبول های قرمز اکسیژن را در بدن حمل می کنند. زمانی که نوزاد دچار کم خونی است، بدن اکسژن کافی دریافت نمی کند. در نتیجه نوزاد احساس خستگی کرده و انرژی …

درمان کم خونی در نوزادان ادامه »