دلیل کاهش حس بویایی چیست؟

حس بویایی چیست؟ یکی از حواس پنجگانه آدم که در سلامت آدم خیلی تاثیرگذار است، حس بویایی می‌باشد. گاهی وقتها به علت برخی عوامل و مریضی‌ها فرد گرفتار کاهش حس بویایی میشود و چنانچه مداوا نشود، سبب پیدایش برخی بیماری‌های پرخطر و عواقب جبران ناپذیری در فرد میشود. قسمت کوچکی در انتهای فوقانی بینی، مسئولیت حس بویایی …

دلیل کاهش حس بویایی چیست؟ ادامه »