چرا برخی کودکان عادت به جویدن ناخن های خود دارند؟

کودکان به دلیل زیادی اقدام به جویدن ناخن های خود می کنند، از جمله کنجکاوی، خستگی، اضطراب، عادت یا تقلید. ناخن جویدن یکی از شایع ترین عادت های عصبی است که تاکنون مشاهده شده است و دیگر عادت ها عبارتند از مکیدن انگشت شست، انگشت در بینی کردن، کشیدن مو و دندان قروچه. جویدن ناخن …

چرا برخی کودکان عادت به جویدن ناخن های خود دارند؟ ادامه »