ناباروري چيست؟

ناباروري چيست؟ بطور معمول، ناباروري به ناتواني در باردار شدن پس از يكسال مقاربه بدون پيشگيري اطلاق ميگردد. زناني كه قاعدگي منظمي ندارند و يا سنشان از 35 سال تجاوز كرده است و پس از 6 ماه مقاربه هنوز باردار نشده اند ميبايست با يك متخصص ناباروري مشورت نمايند. باروري در نتيجه مراحل زير حاصل …

ناباروري چيست؟ ادامه »