علل کاهش میل جنسی در زنان و مردان چیست؟

میل جنسی یک خانم طی سال های متوالی به طور طبیعی دارای نوسان می شود. معمولا با شروع یا پایان یک رابطه یا با تغییرات زندگی، مانند بارداری، یائسگی یا بیماری، افزیش یا کاهش میل جنسی اتفاق می افتد. برخی داروهای ضدافسردگی و ضد تشنج نیز منجر به کاهش میل جنسی در خانم ها می …

علل کاهش میل جنسی در زنان و مردان چیست؟ ادامه »