بچه شیطون

چرا کودکم لجباری میکند؟ | کودکان سلطه جو

1- روش تربیتی نادرست: به نظر ما در مواردی روش تربیتی پدر و مادر به گونه ای است که از فرزندان خود افرادی پر مدعا، سلطه جو و رنج آفرین بعمل می آورند که می تواند یکی از علل لجبازی کودکان به حساب آید. اعمال مهر و محبت شان در باره فرزندان به گونه ای است …

چرا کودکم لجباری میکند؟ | کودکان سلطه جو ادامه »