بیماری گیلن باره (فلج حاد ناگهانی بدن)

گیلن باره (فلج حاد هر 4 اندام): گیلن باره نوعی بیماری اعصاب محیطی است با ضعف عضلانی و از بین رفتن خفیف حس انتهایی مشخص می گردد. پژوهشگران معتقدند این بیماری یک بیماری خود ایمنی است که در اثر یک عفونت ویروسی قبلی، آغاز می گردد.  علت دقیق سندرم گیلن باره ناشناخته است، اما این …

بیماری گیلن باره (فلج حاد ناگهانی بدن) ادامه »