علت خواب دیدن چیست؟ چرا رویای شبانه می بینیم؟

خواب و رویا زیگموند فروید معتقد بود که  رویا ” شاه راهی به ضمیر ناخودآگاه ” و نمایی از احساسات سرکوب شده در ذهن ناخودآگاه است. اما فرضیه های زیادی در مورد ماهیت رویا و اهمیت آن مطرح شده است. بیشتر رویاها در فاز حرکات سریع چشمها اتفاق می افتند و بیشتر آنها بار احساسی قوی دارند. …

علت خواب دیدن چیست؟ چرا رویای شبانه می بینیم؟ ادامه »