تپش قلب ,دلایل و درمان

تپش قلب به حالتی گفته میشود که طی ان ضربان قلب فرد بیشتر و سریع تر میشود و فرد ان ضربان ها را در ناحیه کمر ,گردن و گلو حس میکند . تپش قلب میتواند ازار دهنده و یا ترسناک باشد .این حالت معمولا برای بدن خطرناک نیست و پس از مدتی فروکش میکند و …

تپش قلب ,دلایل و درمان ادامه »