دلایلی که فرزند شما ممکن است استرس پیدا کند!

  خیلی از والدین مراجعه می کنند که خواهش می کنیم استرس فرزندمان را برطرف کنید ، در واقع انتظار معجزه از ما درمانگران دارند اما در ابتدا بهتر است علت استرس کودکمان را بررسی کنیم  از جمله این عوامل عبارتند از : رشد کودک سریع تر فشارها و مخاطرات علمی   داشتن برنامه های …

دلایلی که فرزند شما ممکن است استرس پیدا کند! ادامه »