علت ام اس چیست؟ بررسی نقش استرس و سایر عوامل در ام اس

آیا استرس در شروع ام اس دخالت دارد؟ عامل ام اس چیست؟ علت MS ناشناخته است، اما این احتمال وجود دارد که عوامل متعددی در شروع و یا تداوم این بیماری نقش داشته باشد. عوامل ژنتیکی و مولکولی میزان تطابق برای MS در monozygotic دوقلوها همسان فقط 20-35 ٪ است ، نشان می دهد که …

علت ام اس چیست؟ بررسی نقش استرس و سایر عوامل در ام اس ادامه »