چرا ما نیاز به نوشیدن آب داریم؟

آب برای تمام سلول ها و اندام های بدن مورد نیاز است تا عملکرد درستی داشته باشند و باعث محافظت از طناب نخاعی و دیگر بافت های حساس، تنظیم درجه حرارت بدن شده و از طریق روده ها به عبور غذا نیز کمک می کند.   در طول عملکرد روزمره عادی، آب توسط بدن از …

چرا ما نیاز به نوشیدن آب داریم؟ ادامه »