علت کابوس دیدن

چگونگی تعبیر خواب توسط روانشناسان

چگونه روانشناسان خواب ها را تعبیر می کنند؟ گرچه رویاها گیج کننده می باشند، اما روانشناسان از تعبیر خواب برای کشف ناخودآگاه افراد استفاده می کنند. درک چگونگی تعبیر خواب توسط روانشناسان تئوری های تعبیر خواب یا به عبارت بهتر تفسیر رویا، بسیار زیاد می باشند و تحت تاثیر روانشناسان بزرگی مانند فروید، یونگ، داموف …

چگونگی تعبیر خواب توسط روانشناسان ادامه »

تعبیر خواب از دیدگاه علمی

اغلب مردم گاه گاه دچار کابوس های شبانه می شوند. با این وجود، زمانی که یک  خواب به دفعات در طول شب های دیگر از خاطر می گذرد، آن فرد ناگزیر به تحمل کابوس های تکراری می شود. چنین خواب ها و کابوس های تکراری بسیار آزاردهنده هستند و حتی می توانند موجب اختلال در …

تعبیر خواب از دیدگاه علمی ادامه »