چطور با اختلال وسواس فکری – عملی کنار بیاییم

    آبا شما همیشه برای اینکه بدانید کارهای منزل را به درستی انجام داده اید ، این موارد را چندین بار چک و وارسی می کنید، مثلاً آیا چراغ ها خاموش هستند ؟ یا درها قفل هستند ؟ یا تفکراتی که به شما فشار می آورد که این اعمال را همیشه انجام دهید ؟ …

چطور با اختلال وسواس فکری – عملی کنار بیاییم ادامه »