مرگ پیش از موعد در بعضی از بیماری های روانی از جمله…

  محققان می گویند افرادی که بیماری خفیف روانی از نوع افسردگی و یا اضطراب دارند ممکن به مرگ پیش از موعد دچار شوند. این محققان در خصوص مرگ زودرس ۶۸۰۰۰نفر در بریتانیا به دلیل عوارضی چون سرطان و یا بیماری قلبی مطالعه کردند و دیدند که اختلالات خفیف روانی احتمال مرگ زودرس را ۱۶درصد …

مرگ پیش از موعد در بعضی از بیماری های روانی از جمله… ادامه »