کشف مشکل در به خواب رفتن عمیق

      دانشمندان از دانشگاه پزشکی  هاروارد و دانشگاه در دانشکده علوم پزشکی بوفالو ادعا می کنند که “گره خواب” در مغز پستانداران که مسئول خواب عمیق است را کشف کرده اند.   این گروه دریافتند که یک نورون خاصی در ساقه مغز وجود دارد که باعث انتقال دهنده عصبی که مسئول القا خواب …

کشف مشکل در به خواب رفتن عمیق ادامه »