فوبی اجتماعی چیست؟

فوبی اجتماعی ترس از یک یا چند موقعیت اجتماعی است. معمولا موقعیت های مورد ترس شامل صحبت در جمع، ملاقات افراد جدید، شرکت در مهمانی ها، پرسیدن تاریخ ، خوردن در ملاء عام، صحبت با افراد صاحب نظر و مخالفت با دیگران است. افراد دارای فوبی اجتماعی می ترسند به روشی عمل کنند که باعث …

فوبی اجتماعی چیست؟ ادامه »