می توان علت فلج مغزی را در خانواده دنبال گشت؟

    دو علامت عمده که در این نوع فلج وجود دارد سفتی عضلات و اندام و دیگری وضعیت حرکتی نا بسامان است ، در موارد شدید شخص مبتلا به فلج مغزی قادر به راه رفتن نیستند و بر توانایی عملکردی فرد به درجات مختلف تاثیر می گذارد و ممکن است فرد دچار ناتوانی فکری …

می توان علت فلج مغزی را در خانواده دنبال گشت؟ ادامه »