آیا واقعا شیاطین باعث بروز فلج خواب یا بختک می شوند؟

آیا فلج خواب یا بختک علائم مشکلات جدی تری هستند؟ محققان خواب به این نتیجه رسیدند که در بیشتر موارد فلج خواب به این معناست که بدن در مراحلی از خواب قادر به حرکت نیست. گاهی فلج خواب مربوط به مشکلات روحی و روانی فرد می شوند. طی قرن ها توضیحات مختلفی در رابطه با …

آیا واقعا شیاطین باعث بروز فلج خواب یا بختک می شوند؟ ادامه »