چرا بعضی از افراد ، از عذر خواهی کردن نفرت دارند؟

تحقیقاتی که در سال 2013 توسط دکتر دنیس کامینز انجام شده است، توضیح می دهد که چرا ما از عذرخواهی کردن نفرت داریم. عذر خواهی کردن نشانه ای از ضعف است و می تواند علت این همه طلاق و مجرد ماندن افراد عذر خواهی نکردن باشد. علت عذر خواهی آیا پوزش خواستن کار باارزشی است؟ …

چرا بعضی از افراد ، از عذر خواهی کردن نفرت دارند؟ ادامه »