خمیازه کشیدن  درمانگر به دلیل خستگی اوست یا دلزدگی!!!

    مقاله های بسیار جالبی در رابطه با خمیازه کشیدن و علل آن در صفحات نقد مجلات عصب شناسی به وفور مشاهده می شود در این نوع مقالات، محققان به بررسی جنبه های فیزیکی و اجتماعی عمل خمیازه کشیدن می پردازند. تئوری های بسیاری زیادی درباره دلایل فیزیکی خمیازه کشیدن وجود دارد، مانند: زمانی که …

خمیازه کشیدن  درمانگر به دلیل خستگی اوست یا دلزدگی!!! ادامه »