علت تشنج در بزرگسالان | علت تشنج چیست؟

علت تشنج چیست و چه چیزهای تحریک کننده آن هستند : تشنج یا ایدیوپاتیک است یا سمپتوماتیک که در مورد تشنجات ایدیوپاتیک یا بدون علت بیشتر علل ژنتیکی مطرح میباشد ، ولی تشنجات سمپتوماتیک یک سری علل مشخص شده دارند.که در زیر به علل سمپتوماتیک تشنج اشاره میشود. علل عفونی : مننژیت یا آنسفالیت مغزی …

علت تشنج در بزرگسالان | علت تشنج چیست؟ ادامه »