بی اختیاری مدفوع

بی اختیاری مدفوع یا اسهال متناقص (انکوپرزیس)، دفع ناخواسته مدفوع در کودکانی است که در حال آموزش برای کنترل ادرار و مدفوع خود هستند. در این حالت مدفوع به لباس کودک نشت خواهد کرد. این عبارت معمولا برای کودکان به کار می رود، در مورد بزرگسالان معمولا دفع ناخواسته مدفوع نامیده می شود. برآورد شده …

بی اختیاری مدفوع ادامه »