وزوز گوش چیست و چطور درمان می شود؟

وزوز گوش به معنای شنیدن صدای زنگ، خش خش، سوت یا دیگر صداها در گوش است. صدای شنیده شده در گوش ممکن است منقطع یا متناوب باشد و بلندی صدای آن نیز متفاوت خواهد بود. زمانی که محیط ساکت است، وزوز گوش بلندتر می شود، بنابراین شب ها قبل از خواب این مشکل ممکن است …

وزوز گوش چیست و چطور درمان می شود؟ ادامه »