آیا تاکنون به چگونگی رفتار با افراد مبتلا به ناتوانی ذهنی فکر کرده اید؟

مشکلات یادگیری و عملکردی اگر کودک دچار ناتوانی ذهنی باشد، به این معناست که یادگیری او از کودکان دیگر خیلی کندتر انجام می شود. ناتوانی ذهنی با نام عقب ماندگی ذهنی نیز مطرح می شود، اما بهتر است عبارت عقب ماندگی ذهنی کمتر استفاده شود زیرا به احساسات افراد و والدین آسیب می زند. شخصی …

آیا تاکنون به چگونگی رفتار با افراد مبتلا به ناتوانی ذهنی فکر کرده اید؟ ادامه »