میاستنی گراو چیست؟ (Myasthenia Gravis)

میاستنی یک بیماری خود ایمنی است. به این معنی که سیستم ایمنی بدن به اشتباه سلول های سالم را هدف قرار می دهد و به آنها آسیب می رساند. خستگی و ضعف عضلاتی که با اراده شما حرکت می کنند، مهم ترین علامت میاستنی گراو است. علت بروز میاستنی اسیب دیدن محل های اتصال اعصاب …

میاستنی گراو چیست؟ (Myasthenia Gravis) ادامه »