آیا واقعا رابطه ای بین شیاطین و بختک وجود دارد؟

آیا بختک یا فلج خواب نشانه یک مشکل جدی است؟ محققان خواب به این نتیجه رسیده اند که فلج خواب نشان دهنده این است که بدن در برخی از مراحل خواب به راحتی قادر به حرکت کردن نیست. به ندرت پیش می آید که فلج خواب با مشکلات روحی و روانی در ارتباط باشد. طی …

آیا واقعا رابطه ای بین شیاطین و بختک وجود دارد؟ ادامه »