خوانش پریشی یا دیسلکسی در کودکان چیست؟

دیسلکسی یا خوانش پریشی یک اختلال یادگیری است که در خواندن نمود پیدا می کند و علت آن وجود مشکل در تشخیص صداها و یادگیری ارتباط آنها با حروف و لغات می باشد. این نوع اختلال و عدم توانایی خواندن در بین کودکان رایج است. خوانش پریشی در کودکان دارای بینایی و هوش طبیعی اتفاق …

خوانش پریشی یا دیسلکسی در کودکان چیست؟ ادامه »