اختلال افسردگی مداوم یا دیس تایمی چیست؟

اختلال افسردگی مداوم (یا افسرده خویی) که دیستایمیا نیز نامیده می شود، یک شکل مداوم و طولانی مدت از افسردگی است. در این شرایط فرد بیمار علاقه خود را به فعالیت های معمول روزانه از دست می دهد و احساس ناامیدی و بیهودگی می کند و اعتماد به نفس وی کاهش می یابد. این احساسات …

اختلال افسردگی مداوم یا دیس تایمی چیست؟ ادامه »