آمبولی ریوی چیست؟

در یک سوم افراد آمبولی ریوی، اگر بیماری تشخیص داده نشود یا درمان نشده بماند، منجر به مرگ خواهد شد. یکی از مهم ترین علائم آمبولی ریوی تنگی نفس است. ورزش های منظم پا برای بهبود آمبولی ریوی ضروری هستند. آمبولی ریوی یک لخته خون است که در ریه ها بروز می کند. این بیماری …

آمبولی ریوی چیست؟ ادامه »