افسردگی و ناامیدی پس از ازدواج

همه ما افکار بزرگی در مورد ازدواج خود داریم و آن را به گونه ای خاص پیش بینی می کنیم. در حقیقت بزرگترین رویداد زندگی هر فرد محسوب می شود. این رویداد کانون توجه و تمرکز، تمرکز برای عشق، محسوب می شود. اما روزها و ماه های پس از ازدواج چطور می گذرد؟ تغییر در …

افسردگی و ناامیدی پس از ازدواج ادامه »