اختلال پانیک و اگورافوبیا را بشناسید!

اختلال پانیک و اگورافوبیا   تقریبا همه افراد در زمان هایی احساس حمله اضطراب می کنند اما یک حمله پانیک سطح بالایی از اضطراب است. به طوریکه شما احساس می کنید دچار حمله قلبی شده اید، یا احساس دیوانگی و عدم کنترل دارید. در طول یک حمله پانیک ممکن است علائم فیزیکی زیر را نیز …

اختلال پانیک و اگورافوبیا را بشناسید! ادامه »