اختلال مسخ شخصیت چیست؟

اختلال مسخ شخصیت نوعی بیماری روحی است که در نتیجه آن فرد احساس جدایی از جسم و افکار خود را دارد. در این اختلال گاهی فرد احساس می کند خود را از بیرون مشاهده می کند، درست مانند مشاهده یک رویا. با این حال افراد مبتلا به این اختلال ارتباط خود را واقعیت را نیز …

اختلال مسخ شخصیت چیست؟ ادامه »