گل مژه از تعریف تا درمان

تعریف گل مژه (hordeolum)  توده ای دردناک و قرمز است که نزدیک لبه پلک ظاهر می‌شود و ممکن است یک جوش به نظر برسد. اغلب ،گل‌ مژه چرکی است و بیشتر اوقات در قسمت خارجی پلک چشم شکل می‌گیرد، اما گاهی اوقات نیز ممکن است در قسمت‌های داخلی چشم دیده شود.  در اغلب موارد ، …

گل مژه از تعریف تا درمان ادامه »