اهمیت زینک یا روی در بدن

روی یا زینک در واقع نوعی فلز است که یک عنصر ضروری محسوب می شود. زمانی که در مورد ارتباط بین زینک و سلامت صحبت می شود، ضرورت مصرف و میزان آن اهمیت زیادی پیدا می کنند. زینک در مقادیر کم در روز برای سلامت جسمی و بهبود عملکردها مهم است. زینک به جهات مختلف …

اهمیت زینک یا روی در بدن ادامه »