فیزیوتراپی فلج مغزی

فیزیوتراپی فلج مغزی (سی پی )

فیزیوتراپی فلج مغزی فیزیوتراپی فلج مغزی ( سی پی ) فلج مغزی عموما به علت آسیب هایی که به مغز وارد می شود و هم چنین رشد نا به هنجار آن رخ می دهد و عموما کودکانی که مغز آن ها هم چنان در حال رشد است (پیش از تولد ، در حین زایمان،یا بلافاصله …

فیزیوتراپی فلج مغزی (سی پی ) ادامه »