سندروم استکهلم چیست؟

سندروم استکهلم نوعی واکنش روانی است که فرد اسیر یا گروگان گرفته شده نشان می دهد. در این حالت فرد اسیر احساس نزدیکی یا همدلی با فرد گروگان گیرنده می کند و به خواسته ها و دستورات او تن می دهد. نام این اختلال از سرقت نافرجام بانک در استکهلم در سوئد گرفته شده است. …

سندروم استکهلم چیست؟ ادامه »