ذات الریه سرپایی چیست؟

ذات الریه سرپایی نوعی ذات الریه عفونی است و ممکن است کمی باعث آزار فرد بیمار شود، اما یکی از کم خطرترین بیماری های ریوی است. به این دلیل که این بیماری نوعی ذات اریه خفیف است و عموما به بستری شدن نیاز ندارد. شما ممکن است به این بیماری مبتلا باشید، اما اصلا از …

ذات الریه سرپایی چیست؟ ادامه »