چرا در طی روز احساس خستگی میکنیم ؟

ایا شما هم در طی روز احساس خستگی میکنید ؟شما تنها نیستید حدود 20 درصد از بیماران از خستگی روزانه شکایت میکنند و 5 تا 10 درصد از بیماران هم خستگی را بزرگترین مشکل خود میدانند . خستگی و یا خستگی مزمن بیشتر علائم هستند تا بیماری .ولی سندروم خستگی مزمن یک بیماری به حساب …

چرا در طی روز احساس خستگی میکنیم ؟ ادامه »