بیماری آلزایمر یا افسردگی؟! آیا امکان وقوع هر دو بیماری به طور همزمان وجود دارد؟

بیماری آلزایمر و افسردگی علائم یکسانی دارند و درمان به موقع آنها کیفیت زندگی را بهبود میبخشد. بیماری آلزایمر پیشرس و افسردگی علائم مشابه بسیار زیادی دارند، بنابراین حتی برای پزشک متخصص دشوار خواد بود تا این دو اختلال را از هم تشخیص دهد. علاوه بر این، اغلب افرادی که از بیماری آزایمر و اختلال …

بیماری آلزایمر یا افسردگی؟! آیا امکان وقوع هر دو بیماری به طور همزمان وجود دارد؟ ادامه »