نشانه های افسردگی پنهان

گرچه درک عمومی نسبت به افسردگی تا حدی بهبود پیدا کرده است، اما در عین حال هنوز به طور مکرر این بیماری روحی به درستی درک نمی شود و یا علائم آن نادیده گرفته می شوند. به خاطر شرم مداوم از این بیماری معمولا مبارزه اطرافیانمان را با افسردگی تشخیص نمی دهیم. بدتر اینکه این …

نشانه های افسردگی پنهان ادامه »