اسپینا بیفدا در نوزادان چیست؟

اسپینا بیفدا (با نام انگلیسی Spina bifida) یک نقص مادرزادی است که نقص لوله عصبی نیز نامیده می شود. این مشکل زمانی رخ می دهد که استخون های ستون فقرات (مهره ها) به درستی اطراف نخاع نوزاد را احاطه نمی کنند. اسپینا بیفدا ممکن است به شکل خفیف یا شدید بروز کند. شکل خفیف آن …

اسپینا بیفدا در نوزادان چیست؟ ادامه »