اختلال هراس

اختلال هراس با ترس معمولی و عکس العمل های استرسی متفاوت است. این هراس، نوعی شرایط جدی است که بدون علائم و بی دلیل بروز می کند. پس از بروز این اختلال، فرد به طور ناگهانی دچار ترس شده و عصبی می شود، عرق می کند و دچار تپش قلب می شود. در حقیقت بروز …

اختلال هراس ادامه »