اختلالات رفتاری در کودکان

همه بچه ها گاهی بی ادب می شوند. برخی دیگر به خاطر اضطراب دچار مشکلات رفتاری موقت می شوند. به عنوان مثال تولد خواهر یا برادر، طلاق والدین یا مرگ یکی از عزیزان باعث بروز مشکلات رفتاری در کودک می شود. اختلالات رفتاری خیلی جدی تر هستند. این اختلالات عبارتند از الگوهای رفتاری خصمانه، پرخاشگری …

اختلالات رفتاری در کودکان ادامه »