اختلالات دوران شیرخوارگی و کودکی

یکی از اختلالات دوران شیرخوارگی و کودکی اختلال دلبستگی واکنشی و اوان کودکی است. اختلال دلبستگی واکنشی و اوان کودکی مشکلی است که با تعاملات اجتماعی همراه است و زمانی رخ می دهد که نیازهای جسمی و عمومی کودک نادیده گرفته شوند، به خصوص در دوران نوزادی کودک. دلایل بروز مشکل اختلال دلبستگی واکنشی به …

اختلالات دوران شیرخوارگی و کودکی ادامه »