آبله مرغان را بهتر بشناسیم

    بیماری حاد و شدیدا مسری که عامل آن ویروس واسیلا است،از راه های تنفسی انتقال می یابد .اغلب در بچه و قبل از بلوغ ظاهر میشود دوره کمون حدود 2 هفته و شیوع در اسفند تا اردیبهشت بیشتر است. شروع به صورت ضعف و تب خفیف و سپس پابول هایی که سریعا به …

آبله مرغان را بهتر بشناسیم ادامه »