عقده ادیپ

عقده ادیپ را چگونه در خود درمان کنیم ؟

داستان عقده ادیپ عقده ادیپ و داستان غمناک آن را می دانید ؟ امروز تصمیم داریم به مسئله ای که اولین بار توسط روان شناس معروف اتریشی به نام “زیگموند فروید ” مطرح شد بپردازیم.اما پیش از آن بهتر است وجه تسمیه و قصه اصلی ادیپ را بدانیم پادشاه و ملکه شهر تب در یونان …

عقده ادیپ را چگونه در خود درمان کنیم ؟ ادامه »