افسانه ها ی اشتباه در مورد خواب

تصور غلط 1: یک ساعت کمتر خوابیدن در طول شب باعث میشود تا عملکردتان در طول روز افت کند، به طور محسوسی خواب آلود هستید و توانانیی شما کاهش خواهد یافت و نمی توانید درست فکر کنید و سلامت قلبی – عروقی ، تعادل انرژی و توانایی مقابله با عفونت در شما به خطر خواهد …

افسانه ها ی اشتباه در مورد خواب ادامه »