عفونت ریه

لزوما هر کس که به بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) مبتلا باشد، دچار عفونت فعال ریه نخواهد بود. اما افراد مبتلا به COPD مستعد ابتلا به عفونت های ریه هستند. و اگر بیماری انسدادی مزمن ریوی در فردی تشخیص داده شود، عفونت ریه می تواند بسیار خطرناک باشد. عفونت ریه باعث بدتر شدن COPD می …

عفونت ریه ادامه »